สวัสดีปีใหม่ 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558

ใกล้ขึ้นปีใหม่แล้ว พวกเรา ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะครับ สำหรับทางทีมงานเราสัญญาว่าจะตั้งใจบริการอาบน้ำตัดขนอย่างเต็มกำลัง และพัฒนาการให้บริการคงความได้มาตรฐาน และให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกครับ