บริการอาบน้ำตัดขนสำหรับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

บริการอาบน้ำตัดขนสำหรับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

ร้านหมาสบาย เรามีช่างผู้ชายที่แข็งแรงสามารถอาบน้ำไซบีเรียน ฮัสกี้ หรือน้องหมาพันธ์อื่นๆที่ตัวใหญ่ได้สบายเลยครับ และมีความชำนาญในการดูแลไซบีเรียนเป็นอย่างดี เพราะเรามีการฝึกฝนอาบน้ำและตัดขนให้กับไซบีเรียนของเราเองตลอด เรามีการดูแลอาบน้ำ ให้น้องหมารู้สึกสบาย และอารมณ์ดี เราสางขนให้น้องอย่างระมัดระวัง ให้ขนฟูฟ่อง สวยเงางาม