บริการอาบน้ำคุณแกะ ประสบการณ์ใหม่ที่สนุกมากๆ ครับ

บริการอาบน้ำคุณแกะ ประสบการณ์ใหม่ที่สนุกมากๆ ครับ

วันนี้ช่างโจ้และทีมงานร้านหมาสบาย ก็ได้มีโอกาสทำงานนอกสถานที่ ลองอาบน้ำคุณน้องแกะหลายๆ ตัว วันนี้เรามาทำงานกันที่ อโรคยาเดอสารภี ธรรมะสถานหมอแก้มหอม เป็นสถานที่ทำงานของหมอแก้มหอม-แพทย์ทางเลือกชื่อดัง ซึ่งอยู่ในย่านใกล้เคียงกับร้านหมาสบายนะครับ